Hợp Trí HK NPK 9-15-32+TE

LỚN CỦ - LỚN TRÁI

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK

CHUYÊN DÙNG CHO LÚA - CÂY ĂN TRÁI - CÂY CÔNG NGHIỆP - RAU MÀU

PHÙ HỢP CANH TÁC THEO GLOBAL GAP

You are here:Products»Agriculture»Plant Nutrition Products»Foliar ferlilizer»Hợp Trí HK NPK 9-15-32+TE