Hợp Trí HK NPK 10-55-10+TE

TẠO MẦM - RA HOA TỐT

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK

PHÁT TRIỂN RỄ NHANH - ĐẺ NHÁNH SỚM - ĐẶC BIỆT DÙNG TẠO MẦM HOA

PHÙ HỢP CANH TÁC THEO GLOBAL GAP

You are here:Products»Agriculture»Plant Nutrition Products»Foliar ferlilizer»Hợp Trí HK NPK 10-55-10+TE