Norshield 86.2WG Thuốc trừ bệnh gốc đồng che phủ bám dính tốt

Bám dính tốt - Hiệu quả kéo dài

Sản phẩm được sử dụng cho Nông Nghiệp Hữu Cơ

Norshield Thuốc trừ nấm bệnh gốc đồng bám dính tốt

You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp»Thuốc bảo vệ thực vật»Thuốc trừ bệnh»Norshield 86.2WG Thuốc trừ bệnh gốc đồng che phủ bám dính tốt