Thứ tư, 08 Tháng 5 2013 00:00

Quy trình canh tác lúa

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí giới thiệu Quy trình Canh Tác Lúa 5 bước. Giảm 20 - 30% lượng đạm ở các lần bón so với cách thông thường. Giúp cây lúa chắc khỏe, phòng trừ sâu bệnh; lúa trổ nhanh, đồng loạt, hạt lúa vàng sáng, chắc hạt.

BƯỚC NỘI DUNG CÁCH THỰC HIỆN TÁC DỤNG LIỀU LƯỢNG
1 Bón lót/bón sớm với HỢP TRÍ SUPER HUMIC Sau khi làm đất lần cuối hoặc sau khi gieo sạ 1 - 3 ngày trộn HỢP TRÍ Super Humic với phân rải đều Giúp phân hủy rơm rạ nhanh, hạn chế ngộ độc phèn – ngộ độc hữu cơ, hạn chế ốc bươu vàng tấn công 2 - 4 bao Lân
½ bao Urê + 1 - 2 kg HỢP TRÍ Super Humic/ha  
2 Phun HydroPhos Zn Lần 1: 15 – 18 NSS Thúc đẻ nhánh sớm, tăng số chồi hữu hiệu 1 lít HydroPhos Zn/ha
Lần 2: khi rước đòng (37 – 45 NSS) Tăng cường phân hóa đòng, đòng to, bông nhiều hạt – Tăng chống chịu phèn mặn 1 lít HydroPhos Zn + 1kg HỢP TRÍ HK 7-5-44+TE/ha 
3 Phun HỢP TRÍ CASI + HARGO BLAST (TAIYOU) 25 – 30 NSS và bắt đầu trổ Giúp chồi to khỏe, hạn chế chồi vô hiệu
Đối với giống nhiễm (cứng cây, phòng bệnh…)
25 - 30 ml HỢP TRÍ CaSi + 15 g Hagro Blast 75WP
(25 ml Taiyou 20SC)/bình 16 lít
Đối với giống kháng (cứng cây, ít nhiễm sâu bệnh…) 25 - 30 ml HỢP TRÍ CaSi/bình 16 lít
4 Thuốc trừ bệnh vi khuẩn, nấm
Agri-Life
40 – 50 NSS và lúc trổ lẹt xẹt Phòng ngừa bạc lá vi khuẩn (cháy bìa lá), thối bẹ vi khuẩn, lem lép hạt. 15 - 20 ml Agri Life 100SL/bình 16 lít
5 Nuôi hạt và phòng trừ bệnh lem lép hạt
Bortrac + Hợp Trí HK 7-5-44 TE + TEPRO  SUPER
Phun lần 1: khi lúa trổ 2 – 3% Lúa trổ nhanh, đồng loạt, phòng bệnh 10 ml Bortrac + 50 g HỢP TRÍ HK 7-5-44+TE +
15 ml Tepro Super 300EC/bình 16 lít
Phun lần 2: khi lúa trổ đều Lúa vàng sáng, chắc hạt, cứng cây

 

Liên hệ tổng đài để được tư vấn miễn phí 1800 6648