Brightstar 25SC

NGẮN LÓNG - CHỐNG SẬP

Hoạt chất Paclobutrazol là chất điều hòa sinh trưởng cây trồng. Thuốc được hấp thu qua rễ, thân và lá. Tăng khả năng đẻ nhánh, thân rạ ngắn lại, cây lúa cứng cáp chống đổ ngã, tăng năng suất lúa. Paclobutrazol có tác dụng ức chế sinh trưởng, kích thích phân hóa mầm hoa.