Carbosan 25EC Thuốc trừ sâu chính hãng Hợp Trí

LƯU DẪN MẠNH,
HIỆU LỰC KÉO DÀI
  • Carbosan 25EC có tác dụng lưu dẫn, vị độc và tiếp xúc, diệt sâu nhanh.
  • Carbosan 25EC diệt trừ hữu hiệu các nhóm sâu chích hút, cắn phá hoa, trái non,...

Thuốc trừ sâu Carbosan 25EC

You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp»Thuốc bảo vệ thực vật»Thuốc trừ sâu»Carbosan 25EC Thuốc trừ sâu chính hãng Hợp Trí