Tepro Super 300EC

ĐẶC TRỊ LEM LÉP HẠT TRÊN LÚA & THÁN THƯ TRÊN ĐIỀU

ĐẶC TRỊ:

  • LEM LÉP HẠT, VÀNG LÁ - CHÍN SỚM - ĐỐM VẰN - KHÔ VẰN TRÊN LÚA
  • THÁN THƯ TRÊN ĐIỀU

TeproSuper300ECContent

Giải pháp bảo vệ hạt lúa một cách toàn diện