Eddy 72WP đặc trị vàng lá thối rễ

LỐC XOÁY EDDY - CUỐN ĐI BỆNH HẠI
8935209502289, 8935209502296, 18935209502293, 8935209502395, 18935209502392, 8935209502920, 8935209503057, 18935209503054, 28935209503051

Thuốc trừ bệnh nấm Phytophthora

ĐẶC TRỊ BỆNH CHẾT NHANH, VÀNG LÁ CHẾT CHẬM TRÊN TIÊU

You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp»Thuốc bảo vệ thực vật»Thuốc trừ bệnh»Eddy 72WP đặc trị vàng lá thối rễ