Eddy 72WP

LỐC XOÁY EDDY - CUỐN ĐI BỆNH HẠI
8935209502289, 8935209502296, 18935209502293, 8935209502395, 18935209502392, 8935209502920, 8935209503057, 18935209503054, 28935209503051

Thuốc trừ bệnh nấm Phytophthora

ĐẶC TRỊ BỆNH CHẾT NHANH, VÀNG LÁ CHẾT CHẬM TRÊN TIÊU