Hợp Trí Boroca

  • Chống rụng hoa - trái non - tăng đậu trái
  • Chống nứt trái - thối trái - khô trái do thiếu Canxi & Bo

Sản phẩm phù hợp canh tác theo GLOBAL GAP