Hợp Trí Humic NPK 10-5-2+TE

  • Ra rễ cực mạnh - Tăng cường phát triển bộ rễ - Tăng hấp thụ phân bón - Phục hồi sinh trưởng sau mùa thu hoạch.
  • Phát đọt nhanh - Ra cành khỏe - Lá xanh dầy - Chống vàng lá, bạc lá, chùn ngọn.
  • Cải tạo đất - Khử chua (pH đất) - Tăng hiệu quả phân bón gốc - Tiết kiệm chi phí.
  • Tăng tính chịu hạn - Tăng đề kháng với bệnh hại.
  • Cung câp vi lượng cần thiết cho giai đoạn sinh trưởng.

HopTriSuperHumic1052TECVIContent

You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp»Dinh dưỡng cây trồng»Phân bón lá»Hợp Trí Humic NPK 10-5-2+TE