Nilmite 550SC

ĐẶC TRỊ NHỆN KHÁNG THUỐC
8935209503217, 8935209503224, 18935209503221, 8935209503231, 18935209503238, 8935209503408, 18935209503405
  • Trừ nhện gié hại lúa
  • Trừ nhện đỏ, nhện vàng hại cây có múi - nhện lông nhung hại nhãn, nhện hại dừa
  • Trừ nhện 2 chấm, nhện vàng gây hại trên cà chua, ớt, ớt chuông, dưa hấu, đậu phộng (lạc), dâu tây
  • Trừ nhện đỏ, nhện 2 chấm trên hoa và cây cảnh

NilmiteContent