Kamax

PHÂN BÓN LÁ
NHẬP KHẨU TỪ YARA - ANH QUỐC

RA HOA SỚM - THU HOẠCH ĐỒNG LOẠT

TĂNG NĂNG SUẤT & CHẤT LƯỢNG

GIẢM SÂU BỆNH HẠI .....

Sản phẩm phù hợp canh tác theo GLOBAL GAP