Hilton USA 320EC

DIỆT MẦM, DIỆT CỎ
LỚN NHỎ KHÔNG THA

THUỐC TRỪ CỎ TIỀN - HẬU NẢY MẦM SỚM

Chuyên trị các loại cỏ:

  • Lồng vực
  • Đuôi phụng
  • Cỏ nước mặn
  • Rau mác
  • Bồng bồng
  • Rau bợ
  • Cháo
  • Chác
  • U du
  • ...