Autopot Hoptri Hydrotray Kit 8

GIẢI PHÁP ƯU VIỆT CHO

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

HỆ THỐNG TRỒNG CÂY THÔNG MINH

  • Không cần tưới hàng ngày
  • Cây sinh trưởng liên tục
  • Không cần điện năng
  • Tiết kiệm nước và dinh dưỡng
  • Giảm sâu bệnh tấn công
  • Năng suất đạt tối đa 
You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp đô thị»Autopot»Autopot Hoptri Hydrotray Kit 8