Lenfos 50EC

DIỆT TRỪ MỐI TẬN GỐC
  • Phòng trừ mối cho công trình xây dựng, nhà cửa, kho tàng, ...
  • Phòng trừ mối cho đê điều, cống đập, kênh dẫn nước, ...
  • Xử lý chống mối mọt trên gỗ và vật liệu bằng gỗ
  • Xử lý gỗ xây dựng, gỗ trước khi chế biến
  • Trừ mối gây hại trên vườn cây ăn trái, cây công nghiệp