Fendona 10SC

SẢN PHẨM CỦA BASF - TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

ĐỐI TƯỢNG DIỆT TRỪ:

  • MUỖI
  • KIẾN BA KHOANG
  • GIÁN
  • KIẾN
  • RUỒI
  • BỌ CHÉT