Permecide 50EC

HẠ GỤC NHANH, HIỆU QUẢ CAO

DIỆT TRỪ MUỖI TRUYỀN SỐT XUẤT HUYẾT, ZIKA