Storm 0.005%

THUỐC TRỪ CHUỘT ĐƠN LIỀU
CHỐNG ĐÔNG MÁU THẾ HỆ MỚI
8935209501343, 8935209501893, 18935209501890, 8935209501350, 8935209501367, 18935209501364, 8935209501374, 18935209501371

ĐẶC TÍNH VÀ CÔNG DỤNG NỔI TRỘI:

  • Diệt chuột ngay từ lần ăn bả đầu tiên
  • Hiệu lực diệt chuột cao, kể cả loài kháng thuốc
  • Sử dụng ngay, không cần trộn mồi
  • An toàn cho người và vật nuôi