AQUASTRIKE VCF

DIỆT MUỖI PHẢI DIỆT TẬN GỐC

AN TOÀN - DỄ SỬ DỤNG - HIỆU QUẢ KÉO DÀI

  • Phá vỡ chu kỳ sinh sản của muỗi
  • Không độc hại
  • Thân thiện với môi trường