Envio 250SC

THUỐC TRỪ BỆNH CÂY
8935209504559, 18935209504556

Chuyên trị:

  • Đốm nâu trên Thanh long;
  • Thán thư trên Xoài;
  • Sương mai trên Dưa hấu;
  • Lem lép hạt Lúa