BioActivator 100

TỐI ƯU DINH DƯỠNG
HOẠT HÓA VI SINH
8935209504368 18935209504365
  • Tăng khả năng hấp thu phân bón
  • Tăng mật số, tăng khả năng hoạt động của các vi sinh vật có lợi trong đất
  • Chuyên dùng để áo hạt với các loại phân bón
  • Sử dụng cho tất cả các loại cây trồng và tất cả các loại đất khác nhau