Hợp Trí HK NPK 9-15-32+TE

LỚN CỦ - LỚN TRÁI

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK

CHUYÊN DÙNG CHO LÚA - CÂY ĂN TRÁI - CÂY CÔNG NGHIỆP - RAU MÀU

PHÙ HỢP CANH TÁC THEO GLOBAL GAP

You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp»Dinh dưỡng cây trồng»Phân bón lá»Hợp Trí HK NPK 9-15-32+TE