Hợp Trí HK NPK 10-55-10+TE

TẠO MẦM - RA HOA TỐT

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK

PHÁT TRIỂN RỄ NHANH - ĐẺ NHÁNH SỚM - ĐẶC BIỆT DÙNG TẠO MẦM HOA

PHÙ HỢP CANH TÁC THEO GLOBAL GAP

You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp»Dinh dưỡng cây trồng»Phân bón lá»Hợp Trí HK NPK 10-55-10+TE