HỢP TRÍ ORGANO-TE

BÔNG TO - TRÁI LỚN
XANH TAI - MÀU ĐẸP
KHÔNG LEM TRÁI
8935209504702 8935209504719 18935209504716

SỬ DỤNG CHO CÂY THANH LONG

PHÙ HỢP CANH TÁC THEO GLOBAL GAP