Chuyên mục: Bản tin Hợp Trí
Ngày đăng: 28/05/2019

Thay đổi bao bì nhóm sản phẩm YaraVita

Trong năm 2019, nhóm sản phẩm YaraVita từ Anh Quốc sẽ thay đổi bao bì. Nhóm sản phẩm trên được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Hợp Trí, một trong những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng, nông dược và sức khỏe cộng đồng; đã khẳng định uy tín, chất lượng hơn 16 năm qua.

Các chi tiết thay đổi áp dụng cho nhóm các sản phẩm YaraVita sau đây: Bortrac, Bud Booster, Hydrophos, Hydrophos Zn, Multipholate, Seniphos, Zintrac.

TB ThayDoiBaoBi YaraVitaCác chi tiết thay đổi bao bì nhóm sản phẩm YaraVita

Những thay đổi này được điều chỉnh theo quy ước của dòng sản phẩm YaraVita toàn cầu.

Tập đoàn Yara được thành lập tại Na Uy vào năm 1905, Yara có mặt tại 150 quốc gia trên toàn thế giới, là công ty phân bón đa quốc gia duy nhất tham gia vào chuỗi GlobalGap trong ngành và được Hiệp hội phân bón thế giới IFA chứng nhận về sản xuất an toàn, cung ứng và sử dụng phân bón ở hạng xuất sắc, luôn nỗ lực nghiên cứu, cải tiến sản phẩm, xây dựng các hoạt động mang lại hiệu quả tích cực về phát triển nông nghiệp bền vững.