Ngày đăng: 09/05/2013

Tổng kết Dự án cạnh tranh nông nghiệp tại tỉnh Bình Định. Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí thực hiện

Ngày 25/04/2013, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí kết hợp với Sở NN &PTNT tỉnh Bình Định và Ban QLDA CTNN đã tổ chức hội nghị báo cáo tổng kết chủ đề "Xây dựng Mô hình và Chuyển giao Kỹ thuật sạ hàng trong canh tác Lúa". 

Đây là chương trình giúp bà con nông dân giảm lượng lúa giống, thuốc BVTV, phân bón vô cơ, công lao động; giảm tác động xấu đến môi trường và sức khỏe; tăng năng suất lúa và hiệu quả kinh tế; góp phần hạn chế thoái hóa ruộng đất, giúp bà con có thêm kiến thức và kỹ thuật cần thiết để tham gia chủ trương "Cánh đồng mẫu lớn" của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Dự án đã được triển khai trên địa bàn 03 huyện: Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão với hơn 400 hộ Nông dân tham gia. Cán bộ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí đã tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp vật tư, thuốc BVTV, đồng thời theo sát và hướng dẫn cho bà con nông dân tham gia mô hình.

binhdinhsahang

Các cánh đồng áp dụng mô hình đã cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể, năng suất lúa bình quân trong mô hình đạt gần 70 tạ/ha, tăng hơn 5 tạ so với ruộng đối chứng. Trong khi lượng giống gieo sạ trong mô hình giảm từ 120 kg/ha xuống còn 80kg/ha. Lãi ròng trong mô hình tăng 4,7 triệu/ha.

Mặt khác ruộng trong mô hình chỉ sử dụng bộ sản phẩm của Hợp Trí trong quy trình mà không sử dụng các sản phẩm khác, điều này giúp giảm 20% lượng chi phí phân bón vô cơ và thuốc BVTV, giảm 33% lượng lúa giống, lợi nhuận tăng 27,8%; đồng thời nâng cao nhận thức và kỹ năng của nông dân về "Kỹ thuật sạ hàng".

Trích phần kết luận của buổi tổng kết, bà Kim Oanh - PGĐ Ban QLDA - công nhận chủ đề của dự án đã được thực hiện thành công và vượt chỉ tiêu đề ra. Căn cứ theo kết quả của báo cáo, ông Ngọc Hùng – PGĐ Sở NN & PTNT tỉnh Bình Định – khẳng định lợi ích khi sử dụng công cụ sạ hàng, áp dụng quy trình kỹ thuật do Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí làm chủ đề tài, không những làm tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân mà còn tiết kiệm được 4.600 tấn lúa giống cho tỉnh nhà nếu áp dụng quy trình này cho toàn bộ diện tích canh tác lúa của tỉnh Bình Định. Qua đó, đề nghị Công ty Hợp Trí phổ biến kỹ thuật sạ hàng và triển khai nhân rộng mô hình này ra toàn tỉnh.

http://www.youtube.com/embed/oHLpm8urxzA