Hợp Trí Hydro Strawberry

PHÂN BÓN RỄ CHUYÊN DÙNG THỦY CANH

GIẢI PHÁP ƯU VIỆT CHO
NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

18935209504259 8935209504238 8935209504245

DƯA TRĨU QUẢ, VỊ NGỌT THƠM

Thích hợp nhiều dạng canh tác NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO: Thủy canh tĩnh – Thủy canh tuần hoàn – Hệ thống tưới nhỏ giọt cây trồng trong giá thể…

Đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất sạch, an toàn

You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp đô thị»Dinh dưỡng thủy canh»Hợp Trí Hydro Strawberry