Hợp Trí Super Humic - phân bón lá hữu cơ sinh học 3 tốt

RA RỄ MẠNH - CẢI TẠO ĐẤT
8935209501183, 8935209501176, 18935209501180, 18935209501173

"Phân hữu cơ sinh học đậm đặc, tan nhanh, với acid Humic 70 % từ mỏ than nâu mềm Leonardite kết tinh trên 50 - 70 triệu năm tuổi."

  1. TỐT ĐẤT: cải tạo - tăng độ phì của đất, giảm ngộ độc hữu cơ và ngộ độc phèn.
  2. TỐT CÂY: mầm khỏe, cây ra rễ mạnh và sinh trưởng tốt.
  3. KINH TẾ TỐT: giảm thiểu tối đa sự thất thoát phân bón, tiết kiệm chi phí.
You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp»Dinh dưỡng cây trồng»Phân bón lá»Hợp Trí Super Humic - phân bón lá hữu cơ sinh học 3 tốt