Envio 250SC Thuốc trừ bệnh đặc trị đốm nâu thanh long

THUỐC TRỪ BỆNH CÂY
8935209504559, 18935209504556

Thuốc đặc trị:

  • Bệnh đốm nâu Thanh long;
  • Bệnh thán thư trên Xoài;
  • Bệnh sương mai trên dưa hấu;
  • Lem lép hạt Lúa
You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp»Thuốc bảo vệ thực vật»Thuốc trừ bệnh»Envio 250SC Thuốc trừ bệnh đặc trị đốm nâu thanh long