Permecide 50EC Thuốc trừ sâu cuốn lá, bọ xít muỗi, sâu khoang

ĐẶC TRỊ: BỌ XÍT MUỖI
SÂU CUỐN LÁ - SÂU KHOANG

Permecide 50EC Thuốc trừ sâu cuốn lá, bọ xít muỗi, sâu khoang

You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp»Thuốc bảo vệ thực vật»Thuốc trừ sâu»Permecide 50EC Thuốc trừ sâu cuốn lá, bọ xít muỗi, sâu khoang