Secure 10EC thuốc trừ sâu thế hệ mới

THUỐC TRỪ SÂU
  • Phổ tác động rộng, diệt trừ hiệu quả nhiều nhóm sâu và nhện
  • Có tác dụng vị độc, tiếp xúc và thấm sâu rất tốt
  • Đặc trị và có hiệu quả cao đối với các loại sâu và nhện đã kháng các loại thuốc nhóm: lân hữu cơ, carbamate, cúc tổng hợp, điều hòa sinh trưởng côn trùng (chống lột xác).
  • Ít ảnh hưởng đến thiên địch và côn trùng thụ phấn.

Secure 10ec thuốc trừ sâu thế hệ mới

You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp»Thuốc bảo vệ thực vật»Thuốc trừ sâu»Secure 10EC thuốc trừ sâu thế hệ mới