HOTLINE: 1800 6648

  • Event

  • Video

  • Audio

Ẩm độ cao kéo dài là điều kiện thuận lợi cho bọ xít muỗi và bệnh thán thư phát sinh, gây hại nặng trên cây điều so các năm trước. Để hỗ trợ các địa phương thống nhất chỉ đạo phòng trừ bọ xít muỗi và bệnh thán thư hại điều, Cục BVTV ban hành quy trình để các địa phương phổ biến, tuyền truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng phòng chống dịch bệnh hiệu quả và an ...
“Từ nông trại đến trường học”, “Vườn rau, ao cá trong nhà kính”...hiện đang là những mô hình được triển khai trong trường học tại TPHCM với nhiều qui mô khác nhau. Không chỉ ở học sinh bậc THCS, tiểu học được tham gia trồng rau sạch mà nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố cũng đã chú trọng xây dựng mô hình "vườn rau của bé"... Việc triển khai đã nhận được sự ủng hộ ...
Với hệ thống Autopot, việc trồng cây không chỉ trở nên đơn giản, mà còn hiệu quả về kinh tế, sản phẩm chất lượng – an toàn và giải quyết những vấn đề biến đổi khí hậu – ô nhiễm môi trường hiện nay.
Có rất nhiều nghiên cứu về hệ thống thủy canh và bán thủy canh của các trường Đại học và các doanh nghiệp, nhằm khôn g chỉ đưa vào sản xuất thương mại qui mô lớn, mà hệ thống còn giúp người dân tiếp cận công nghệ cao trong nông nghiệp một cách đơn giản hóa, có thể ứng dụng trong gia đình để trồng rau quả.
4 yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng ra hoa của Xoài: Yếu tố khí hậu (bao gồm nhiệt độ và quang kỳ); Đặc tính của cây; Yếu tố dinh dưỡng và tác động của tỉ lệ C/N lên sự ra hoa; Vai trò của các chất điều hòa sinh trưởng trong sự ra hoa của Xoài.
Hiện tại mùa mưa sắp kết thúc, thời tiết chuyển sang khô hạnh là thời điểm Rầy phấn trắng phát triển mạnh. Rầy phấn trắng là một loại dịch hại nguy hiểm vì chúng gây hại trên nhiều loại cây khác nhau từ lúa, rau màu, cây ăn trái, hoa kiểng..., đồng thời tác hại của chúng không chỉ ảnh hưởng đến sinh tưởng, phát triển của cây mà còn có thể lây truyền bệnh virus chưa có thuốc ...

Hỗ trợ - Hướng dẫn

Từ Khóa