Chuyên mục: Cây sầu riêng
Ngày đăng: 06/11/2023

HỢP TRÍ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHĂM SÓC, PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU

Ngành sản xuất sầu riêng Việt Nam đang đứng trước những cơ hội cũng như thách thức rất lớn: kim ngạch xuất khẩu năm 2023 tăng hơn 10 lần so với 2 năm trước đó, từ khoảng 148 triệu USD tăng lên hơn 1,5 tỷ USD/năm và dự kiến còn tiếp tục tăng trong những năm tới; tuy nhiên vấn đề sâu bệnh, biến đổi khí hậu, kinh nghiệm quản lý phòng trừ dịch hại còn hạn chế đang đe dọa đến vùng trồng và giá trị xuất khẩu của trái sầu riêng Việt Nam.

Với mô hình khảo nghiệm “Giải pháp phòng trừ bệnh hại hiệu quả, không dư lượng thuốc BVTV cho cây sầu riêng”, công ty Hợp Trí phối hợp cùng Chi cục Trồng Trọt và BVTV một số tỉnh có diện tích trồng sầu riêng lớn như Tiền Giang, Bến Tre mong muốn xác định được những loại thuốc trừ bệnh cho cây sầu riêng vừa có hiệu quả cao về mặt kinh tế - kỹ thuật lẫn an toàn về mặt dư lượng thuốc BVTV nhằm từng bước xây dựng được một quy trình chuẩn tại địa phương để nông dân dễ áp dụng. Trong quá trình thực hiện mô hình khảo nghiệm chúng tôi có kết hợp sử dụng các loại phân bón hữu cơ, phân bón trung vi lượng cần thiết để giúp đất khỏe và cây tăng đề kháng, tăng chất lượng trái khi thu hoạch.

MỤC ĐÍCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH:

 • Đánh giá hiệu quả phòng trừ bệnh hại trên cây sầu riêng giữa mô hình áp dụng sản phẩm của Hợp Trí (MH Hợp Trí) so với mô hình Nông dân tự thực hiện (MH Nông dân).
 • So sánh hiệu quả kinh tế giữa MH Hợp Trí và MH Nông dân.
 • Đánh giá ngoại quan trái, chất lượng cơm và dư lượng thuốc trừ bệnh trong cơm trái sầu riêng sau khi sử dụng.
 • Đánh giá tác động của các sản phẩm phân bón do Hợp Trí cung cấp đến sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng trái sầu riêng.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ HÌNH:

 • Mô hình khảo nghiệm được thực hiện tại vườn của ông Trần Hoàng Quân: sđt 0969365336, ấp Tân Bắc, xã Tân Phú, Châu Thành, Bến Tre (sầu riêng 7 năm tuổi) và vườn ông Đỗ Dũng: sđt 09888156575, ấp Mỹ Thuận, xã Long Tiên, Cai Lậy, Tiền Giang (sầu riêng 21 năm tuổi).
 • Diện tích mỗi mô hình: 1 ha
 • Thời gian thực hiện: từ tháng 10/ 2022 đến tháng 6/ 2023 (từ lúc làm bông đến thu hoạch trái)
 • Thời tiết: cuối mùa mưa, đầu mùa khô
 • Sử dụng thuốc:
 • Ở MH Hợp Trí trong suốt thời gian khảo nghiệm chỉ sử dụng các thuốc trừ bệnh Agrilife 100SL (Ascorbic acid 2.5% + Citric acid 3.0% + Lactic acid 4.0%), Envio 250SC (Azoxystrobin 250 g/l), Phytocide 50WP (Dimethomorph 50%w/w), Norshield 86.2WG (Cuprous oxide 86.2%w/w), Eddy 72WP (Cuprous oxide 60% + Dimethomorph 12%) và một số sản phẩm dinh dưỡng cây trồng, thuốc trừ sâu do công ty phân phối.
 • Ở MH Nông dân ngoài sử dụng các thuốc trừ bệnh Agrilife 100SL, Envio 250SC, Phytocide 50WP, Norshield 86.2WG, Eddy 72WP còn sử dụng thêm nhiều sản phẩm thuốc trừ bệnh, thuốc trừ sâu, chất điều hòa sinh trưởng, phân bón … của các công ty khác theo thói quen.

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN MÔ HÌNH:

Mỗi mô hình có diện tích 1 ha, chia thành 2 lô (lô MH Hợp Trí và lô MH Nông dân). Quản lý bệnh và dùng thuốc có sự thống nhất giữa nông dân, chị cục và công ty.

Theo dõi, điều tra và đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc trừ bệnh ở hai mô hình theo đề cương do Chi cục TT&BVTV đề xuất.

Thu hoạch năng suất, tính hiệu quả kinh tế và gửi mẫu phân tích chất lượng trái, dư lượng thuốc trừ bệnh trong trái sau thu hoạch.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH:

 • Mô hình tại Tiền Giang:
 • Năng suất ở mô hình Nông dân cao hơn mô hình Hợp Trí 410kg/ha (tương đượng 2,4%) do sử dụng thuốc nhiều hơn. Tuy nhiên lợi nhuận ở mô hình Hợp Trí cao hơn ở mô hình Nông dân 17.626.400 đồng/ha (tương đượng 2,4%).
 • Trong mô hình Hợp Trí sử dụng thuốc trừ bệnh Norshield 86.2WG, Eddy 72WP và Phytocide 50WP để phòng trừ các bệnh hại chính trên cây sầu riêng như bệnh Vàng lá – Thối rễ, Nứt thân – Xì mủ, Thối trái, rong rêu… theo quy trình của Hợp Trí cho thấy hiệu quả phòng trừ bệnh tốt nhưng dư lượng Đồng và Dimethomorph (thành phần hoạt chất trong 3 sản phầm này) vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức cho phép theo quy định của liên minh Châu Âu đối với trái sầu riêng nhập khẩu (Agrilife là thuốc trừ bệnh hữu cơ không có thời gian cách ly nên không phân tích dư lượng)..
 • Mô hình áp dụng theo quy trình Hợp Trí tiết kiệm được số lần phun thuốc, số lượng và chủng loại thuốc nên chắc chắn sẽ ít gây ô nhiễm môi trường và ít ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động hơn.

Bảng hạch toán kinh tế mô hình Tiền Giang:

Hạng mục

Hợp Trí

Nông dân

Thuốc BVTV+ Dinh dưỡng

60.508.670

96.455.670

Phân bón gốc + Hữu cơ

18.975.000

18.975.000

Điện, nước…

5.000.000

5.000.000

Công (phun thuốc, làm cỏ, ….)

48.000.000

51.000.000

Tổng chi (đồng/ha)

132.483.670

171.430.670

Năng suất (đợt 1 + 2 + 3)

16.670 kg

17.080 kg

Giá (đồng/kg)

52.000

52.000

Tổng Thu (đồng/ha)

866.840.000

888.160.000

Lợi nhuận (đồng/ha)

734.366.330

716.739.930

Chênh lệch (đồng/ha)

+ 17.626.400

 

 

2. Mô hình tại Bến Tre:

- Năng suất ở mô hình Hợp Trí cao hơn mô hình Nông dân 1,46 tấn/ha (10,15%). Lợi nhuận ở mô hình Hợp Trí cao hơn ở mô hình Nông dân 199.520.000 đồng/ha.

- Trong mô hình Hợp Trí sử dụng thuốc trừ bệnh Norshield 86.2WG, Eddy 72WP và Phytocide 50WP để phòng trừ các bệnh hại chính trên cây sầu riêng như bệnh Vàng lá – Thối rễ, Nứt thân – Xì mủ, Thối trái, rong rêu… theo quy trình của Hợp Trí cho thấy hiệu quả phòng trừ bệnh tốt nhưng dư lượng Đồng và Dimethomorph (thành phần hoạt chất trong 3 sản phầm này) vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức cho phép theo quy định của liên minh Châu Âu đối với trái sầu riêng nhập khẩu (Agrilife là thuốc trừ bệnh hữu cơ không có thời gian cách ly nên không phân tích dư lượng)..

- Tỉ lệ hao hụt cơm khi chín, tỉ lệ ăn được, hàm lượng chất khô, điểm cảm quan… do SOFRI phân tích cho thấy ở mô hình Hợp Trí tốt hơn mô hình nông dân.

- Mô hình áp dụng theo quy trình Hợp Trí giúp nông dân sử dụng thuốc BVTV và dinh dưỡng đúng giai đoạn và liều lượng, tiết kiệm được chi phí và chắc chắn ít gây ô nhiễm môi trường, ít ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động hơn do sử dụng nhiều sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, giảm số lần sử dụng thuốc, số lượng và chủng loại thuốc, giúp nông dân dần dần hình thành tư duy sản xuất an toàn, theo hướng bền vững.

Bảng hạch toán kinh tế mô hình Bến Tre:

Hạng mục

Hợp Trí

Nông dân

Thuốc BVTV+ Dinh dưỡng

39.020.000

82.140.000

Phân bón gốc + Hữu cơ

81.260.000

81.260.000

Điện, nước…

15.000.000

15.000.000

Công (phun thuốc, làm cỏ, ….)

81.620.000

81.620.000

Tổng chi (đồng/ha)

216.900.000

261.520.000

Năng suất thu 2 đợt (kg)

15.840

14.380

Giá trung bình (đồng/kg)

85.981

81.971

Tổng Thu (đồng/ha)

1.324.800.000

1.169.900.000

Lợi nhuận (đồng/ha)

1.107.900.000

908.380.000

Chênh lệch (đồng/ha)

+ 199.520.000

 

Đánh giá chất lượng cơm sầu riêng ở mô hình Bến Tre (SOFRI):

Hao hụt khối lượng khi chín (%)

Tỉ lệ ăn được (%)

Brix

Acid

pH

Hàm lượng chất khô (%)

Điểm cảm quan

(từ 1-5)

MH Hợp Trí

12,93

31,07

26,61

0,30

6,06

2,23

3,8

ĐC Nông dân

16,16

28,54

27,75

0,32

6,21

2,15

3,5

Quy trình chăm sóc – phòng trừ sâu bệnh sầu riêng xuất khẩu của Hợp Trí giai đoạn đầu cho thấy chi phí đầu tư thấp, năng suất, chất lượng trái và lợi nhuận cao hơn tập quán nông dân. Đặc biệt không để lại dư lượng thuốc trừ bệnh trong cơm trái sầu riêng sau thu hoạch.

Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện quy trình canh tác sầu riêng xuất khẩu chất lượng cao, không dư lượng thuốc BVTV.

Kính chúc Bà con nông dân áp dụng thành công!

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHẢO NGHIỆM MÔ HÌNH

NongDan 0 28ngay

Norshield 0 28ngay

NongDan 60 90ngay

Norshield 60 90ngay

Hình 1: Quét gốc ngừa nứt thân xì mủ và rong rêu.

 

KhoBongKhoTrai 0 14ngay

KhoBongKhoTrai 21 49ngay

Hình 2: Hình ảnh phòng trừ bệnh Khô bông – Khô trái.

 

NamBenh

Hình 3: So sánh nấm bệnh giữa 2 mô hình

 

RepSap

Hình 4: Rệp sáp giữa 2 mô hình

 

La 0 14NSP

La ND 21 35NSP

La HT 21 35NSP

Hình 5: So sánh lá giữa 2 mô hình

 

ThuHoach

Hình 6: Sầu riêng vừa thu hoạch giữa 2 mô hình

 

SauRieng MoHinhNongDanThuHoach

SauRieng MoHinhHopTriThuHoach

Hình 7: Sầu riêng sau thu hoạch giữa 2 mô hình

 

SauRiengChin 2MoHinh

Hình 8: Sầu riêng chín sau 4 ngày thu hoạch giữa 2 mô hình

 

ComSauRieng 2MoHinh

Hình 9: Cơm sầu riêng chín sau 4 ngày thu hoạch giữa 2 mô hình

 

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục

info@hoptri.com

(028) 3873 4115
(028) 3873 4116

(028) 3873 4117

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP TRÍ

Trụ sở chính:
Đường số 8, Lô B14, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

Người đại diện:
ĐẶNG HỒNG HẢI.
Số giấy chứng ĐKKD: 0303015573.

Ngày cấp lần đầu:
08/08/2003, thay đổi lần 22 ngày 23/05/2018. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM.

Chi nhánh Sài Gòn:
80/14 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q.3, TP.HCM

Chi nhánh Hà Nội:
130 Lô B4 Khu Đô Thị Mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Chi nhánh Campuchia:
#910, Street SOS, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

hotline2

Theo dõi công ty Hợp Trí tại:

DaThongBao