Eddy 72WP thuốc trừ bệnh đặc trị mốc sương, vàng lá thối rễ

LỐC XOÁY EDDY - CUỐN ĐI BỆNH HẠI
8935209502289, 8935209502296, 18935209502293, 8935209502395, 18935209502392, 8935209502920, 8935209503057, 18935209503054, 28935209503051

Thuốc trừ bệnh nấm Phytophthora 

ĐẶC TRỊ BỆNH MỐC SƯƠNG, VÀNG LÁ THỐI RỄ

You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp»Thuốc bảo vệ thực vật»Thuốc trừ bệnh»Eddy 72WP thuốc trừ bệnh đặc trị mốc sương, vàng lá thối rễ