Bud Booster Phân bón lá hỗn hợp NPK

  • Cây trồng sinh trưởng khỏe
  • Tăng cường ra hoa kết trái
  • Tăng sức đề kháng bệnh hại, tăng năng suất & chất lượng

Phân bón lá hỗn hợp NPK Bud Booster

You are here:Sản phẩm»Nông nghiệp»Dinh dưỡng cây trồng»Phân bón lá»Bud Booster Phân bón lá hỗn hợp NPK