NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HỢP TRÍ - KHU VỰC

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật Hợp Trí Khu Vực. Làm việc tại: Từ Cà Mau đến Bình Định

Thứ tư, 17 Tháng 3 2021

PHỤ TRÁCH SẢN PHẨM (BRAND MANAGER/ PRODUCT MANAGER)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Phụ Trách Sản Phẩm (Brand Manager / Product Manager). Làm việc tại: Quận 3, TP.HCM

Thứ tư, 17 Tháng 3 2021

NHÂN VIÊN KINH DOANH - KHU VỰC

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực. Làm việc tại: Từ Cà Mau đến Bình Định

Thứ tư, 17 Tháng 3 2021