Thứ sáu, 05 Tháng 6 2020

Chuột gây hại trên lúa từ khi gieo sạ tới thu hoạch. Theo thống kê, chuột phá ít nhất 5%, có nơi lên tới 30 - 50% năng suất lúa. Khi bị chuột cắn phá trong giai đoạn đòng trổ, lúa sẽ không còn cơ hội phục hồi, gây thiệt hại năng suất nặng nề.

Thứ ba, 09 Tháng 6 2020

Từ tháng 6/2020, thuốc diệt chuột Storm có diện mạo mới và năng động hơn. Thiết kế mặt trước và mặt sau vẫn giữ nguyên nhằm cung cấp đầy đủ và rõ ràng thông tin về sản phẩm và cách sử dụng. Đồng thời thay đổi chất liệu 2 bên hông túi thành dạng trong suốt giúp người dùng nhìn thấy viên Storm bên trong sẽ yên tâm hơn với chất lượng sản phẩm

Thứ tư, 07 Tháng 10 2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Giám Sát Bán Hàng Kênh MT & KA. Làm việc tại: TP.HCM