CHUYÊN VIÊN EHS

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Chuyên Viên EHS. Làm việc tại: TP.HCM

Thứ hai, 23 Tháng 12 2019

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HỢP TRÍ - CAMPUCHIA

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật Hợp Trí Campuchia. Làm việc tại: Campuchia

Thứ sáu, 25 Tháng 10 2019

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HỢP TRÍ - KHU VỰC

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật Hợp Trí Khu Vực. Làm việc tại: Bình Thuận

Thứ ba, 09 Tháng 4 2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - KHU VỰC

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực. Làm việc tại: Bình Định

Thứ ba, 09 Tháng 4 2019