GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC MIỀN ĐÔNG

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Miền Đông. Làm việc tại: Đồng Nai, BRVT, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận

Thứ ba, 30 Tháng 6 2020

TRƯỞNG BỘ PHẬN MARKETING NGÀNH HÀNG (SENIOR MARKETING MANAGER)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Trưởng Bộ Phận Marketing Ngành Hàng (Senior Marketing Manager). Làm việc tại: Q3, TP.HCM

Thứ năm, 21 Tháng 5 2020

PHỤ TRÁCH SẢN PHẨM (BRAND MANAGER/ PRODUCT MANAGER)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Phụ Trách Sản Phẩm (Brand Manager / Product Manager). Làm việc tại: Quận 3, TP.HCM

Thứ ba, 18 Tháng 2 2020