NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HỢP TRÍ - KHU VỰC

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật Hợp Trí Khu Vực. Làm việc tại: Tiền Giang

Thứ ba, 17 Tháng 3 2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH - KHU VỰC

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực. Làm việc tại: Bình Định; Bạc Liêu

Thứ ba, 17 Tháng 3 2020

CÔNG NHÂN

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Công Nhân. Làm việc tại: Nhà Bè,  TP.HCM

Thứ ba, 18 Tháng 2 2020

PHỤ TRÁCH SẢN PHẨM (BRAND MANAGER/ PRODUCT MANAGER)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Phụ Trách Sản Phẩm (Brand Manager / Product Manager). Làm việc tại: Quận 3, TP.HCM

Thứ ba, 18 Tháng 2 2020