NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kế Toán Công Nợ Phải Thu. Làm việc tại TP.HCM

Thứ hai, 06 Tháng 5 2019

GIÁM ĐỐC KHU VỰC CẦN THƠ – KIÊN GIANG

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Giám Đốc Khu Vực Cần Thơ - Kiên Giang. Làm việc tại Cần Thơ - Kiên Giang

Thứ ba, 09 Tháng 4 2019

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HỢP TRÍ - KHU VỰC

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật Hợp Trí Khu Vực. Làm việc tại: Ninh Thuận, Tiền Giang

Thứ ba, 09 Tháng 4 2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - KHU VỰC

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực. Làm việc tại: Đồng Nai - BRVT, Cần Thơ, Tiền Giang

Thứ ba, 09 Tháng 4 2019