NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HỢP TRÍ - CAMPUCHIA

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật Hợp Trí Campuchia. Làm việc tại: Campuchia

Thứ sáu, 25 Tháng 10 2019

GIÁM ĐỐC KHU VỰC CẦN THƠ - KIÊN GIANG

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Giám Đốc Khu Vực Cần Thơ - Kiên Giang. Làm việc tại Cần Thơ - Kiên Giang

Thứ ba, 09 Tháng 4 2019

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HỢP TRÍ - KHU VỰC

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật Hợp Trí Khu Vực. Làm việc tại: Bình Thuận, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Phước (CTV), Hậu Giang (CTV)

Thứ ba, 09 Tháng 4 2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - KHU VỰC

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực. Làm việc tại: Vĩnh Long, Long An, TP.HCM

Thứ ba, 09 Tháng 4 2019